Bezpłatne, certyfikowane szkolenia dla programistów!

11 Październik 2013

Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. rozpoczyna realizację kolejnego projektu wsparcia innowacyjnego biznesu „Projektanci mobilni i webowi potrzebni od zaraz! Certyfikowane szkolenia dla programistów z woj. śląskiego”. W dniu 09.10.2013 r. podpisana została umowa o dofinansowanie pomiędzy Rudzkim Inkubatorem Przedsiębiorczości Sp. z o.o. a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach, przyznająca dofinansowanie w wysokości 353 628,70 zł.

Udział mikroprzedsiębiorców w tych prestiżowych i kosztownych na rynku komercyjnym szkoleniach, jest całkowicie bezpłatny – mówi Joanna Sochacka Prezes Inkubatora. Takie działania wspierają kompetencje kadr mikroprzedsiębiorstw  i wzmacniają ich konkurencyjność.

Do udziału w projekcie zapraszamy mikroprzedsiębiorców i ich pracowników z mikroprzedsiębiorstw z obszaru województwa śląskiego, prowadzących działalność w obszarze technologicznym TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I TELEKOMUNIKACYJNE (PKD 2007 J61, J62 i J63).

Oferujemy:

Szkolenia z zakresu Oracle
Będą to szkolenia dla webmasterów i projektantów stron internetowych, realizujące ścieżkę od podstawowych zasad tworzenia w języku Java poprzez tworzenie stron www, do zasad tworzenia usług sieciowych w technologii Java. Szkolenia będą prowadzone przez akredytowanych trenerów firmy Oracle i zakończone egzaminem, za pośrednictwem Prometric (APTC AuthorizedPrometricTesting Center)

Szkolenia Web Applications Solutions Developer
Cykl szkoleniowy z aplikacji webowych składający się z następujących zagadnień:

- Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3
- Developing ASP.NET MVC 4 Web Applications
- Developing Windows Azure and Web Services

Szkolenia będą prowadzone przez akredytowanych trenerów firmy Microsoft oraz zakończone zostaną egzaminem, za pośrednictwem Prometric.

Szkolenia z zakresu systemu Android
Cykl ten będzie obejmował szkolenia dla projektantów aplikacji pod system Android realizujące ścieżkę: od podstaw architektury Android do tworzenia aplikacji łączącej popularne funkcje mobilne z usługami internetowymi RESTful i trwałością warstw JPA. Szkolenia będą prowadzone przez certyfikowanych wykładowców CapstoneCourseware, w oparciu o certyfikowane programy nauczania firmy CapstoneCourseware.

Każde szkolenie zakończy się uzyskaniem powszechnie uznawanego w branży certyfikatu potwierdzającego nabyte umiejętności.

Uczestnik może wziąć udział w minimum jednym, a maksimum w siedmiu spośród wskazanych poniżej szkoleń, które odbywać się będą w następujących terminach:

Szkolenie

Czas trwania

Terminy szkoleń

Oracle Certified Professional, Java SE Programmer

5 dni (40h)

17-21.01.2014 r.

10-14.02.2014 r.

07-11.03.2014 r.

 

Oracle Certified Expert, Java EE Web Component Developer

3 dni (24h)

 14-16.04.2014 r.

 

Oracle Certified Expert, Java EE Web Services Developer

5 dni (40h)

16-20.05.2014 r.

 

Web Applications Solutions Developer

15 dni ( 120h)

06-10.06.2014 r.;                             11-15.07.2014 r.;                                  08-12.08.2014 r.

 

Introduction to Android

5 dni (40h)

27-31.01.2014 r.

04-08.04.2014 r.

 

Intermediate Android Development

4 dni (32h)

25-28.02.2014 r.

30-31.05.2014 r.;01-02.06.2014 r.

 

Android Development

5 dni (40h)

24-28.03.2014 r.

27-30.06.; 01.07.2014r.

 

Formularz zgłoszeniowy zostanie udostępniony na stronie internetowej tutaj od  4 listopada 2013 r.

Liczba miejsc jest ograniczona! Pierwszeństwo w kwalifikowaniu na szkolenia mają firmy będące członkami Śląskiego Klastra Multimedialnego Hub Club.

Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. pozyskał dofinansowanie na ww. projekt  z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.