Dotacje na ochronę własności przemysłowej

16 Czerwiec 2016

II edycja konkursu, obecnie aż 50 mln złotych środków przeznaczono dla mikro, małych i średnich firm w ramach Programu Inteligentny Rozwój na dofinansowanie projektów związanych z uzyskaniem i realizacją praw ochrony własności przemysłowej.

DLA KOGO?

  • mikro, małych i średnich firm

NA CO?

Dotacja może być przeznaczona m.in. na pokrycie kosztów związanych z uzyskaniem prawa ochrony własności przemysłowej (opłaty urzędowe, tłumaczenia, przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego). Może sfinansować także wstępne orzeczenie o zdolności patentowej wynalazku czy zdolności ochronnej wzoru użytkowego.

W sytuacji kiedy firma broni posiadanych praw ochrony własności przemysłowej, a postępowanie dotyczy ich unieważnienia lub wygaśnięcia, dofinansowanie pokryje m.in. koszty związane z prowadzeniem postępowania w danej instancji przez zawodowego pełnomocnika, opłaty urzędowe oraz tłumaczenia.

JAKA KWOTA DOFINANSOWANIA?

  • minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 10 tys. zł.,
  • maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 mln zł.,
  • dofinansowanie do 50% kosztów kwalifikowalnych projekt.
     

Wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości od 18 lipca 2016 r. do 20 stycznia 2017 r.

 

Więcej informacji na stronie: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/23-Proinnowacyjne-uslugi-dl...

 

Pomoc w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie:

Sylwia Antoszczak - s.antoszczak@inkubatorsl.pl, 32 342 22 30 wew. 109

Aleksandra Karaś – a.karas@inkubatorsl.pl, 32 342 22 30 wew. 111