e-Quality Forum Warszawa 2017

20 Lipiec 2017

5-6 października 2017 r. w Villa Foksal w Warszawie odbędzie się e-Quality Forum. 
e-QualityForum podejmuje temat szans i zagrożeń, które stoją przed cybergospodarką i e-państwem.
To wyjątkowe miejsce spotkania najwybitniejszych programistów i cyberwizjonerów z menedżerami, przedsiębiorcami, inwestorami, politykami i liderami opinii. Pozwala wzajemnie dzielić się doświadczeniami
i nawiązywać relacje biznesowe, czemu sprzyja butikowy charakter imprezy.
 Szczegółowe informacje: e-Quality Forum