HubClub wśród światowej elity klastrów ICT

1 Październik 2013

Hub Club Śląski Klaster ICT i Multimediów podpisał „Memorandum of Understanding Cluster 55 Business Roaming Agreement” i dołączył do światowej sieci współpracy klastrów ICT.

„Memorandum of Understanding Cluster 55 Business Roaming Agreement”umożliwia członkom klastra HubClub nawiązanie współpracy z firmami skupionymi w klastrach ICT w 43 lokalizacjach w Europie, Ameryce, Azji oraz Australii i Oceanii, będącymi sygnatariuszami tego porozumienia. W ramach porozumieniaBusiness Roaming Agreement każdy z partnerów umowy zapewni członkom programu dostęp do powierzchni biurowej w swoich obiektach przez przynajmniej pięć następujących po sobie dni oraz zapewnimożliwość uczestniczeniaw spotkaniach biznesowych i innych wydarzeniach w trakcie ich wizyty. Innymi słowy członkowie klastra HubClub mają zapewnione darmowe zaplecze biznesowe w 43 lokalizacjach na świecie: http://businessroamingagreement.com/.

hc.jpg

Ideą stojącą za podpisaniem tego porozumienia jest inkubacja współpracy gospodarczej pomiędzy klastrami ICT na świecie i wsparcie zrzeszonych w nich firm w procesie internacjonalizacji. „Podpisanie memorandum jest efektem ogromnego zaangażowania naszego zespołu w rozwój klastra i stwarza wspaniałe warunki do rozwoju firm członkowskich. To wyraz tego, że HubClub jest klastrem aktywnym i udział w nim zapewnia konkretne korzyści.” – mówi Joanna Sochacka Przewodnicząca Rady Klastra i Prezes Rudzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Rudzie Śląskiej. „Nasz klaster otwiera drzwi na świat. Zorganizował wizyty studyjne wraz z seminariami w Danii i Szwecji. Współpracuje z największym klastrem ICT w Europie „Cluster 55” z siedzibą w Szwecji. Członkowie Śląskiego Klastra Multimedialnego wzięli udział w targach innowacyjnych technologii w Hanowerze CeBIT 2013, najważniejszej ogólnoświatowej imprezie wystawienniczej branży ICT. Oferta firm członkowskich została również zaprezentowana na targach IT Japan Week w Japonii oraz międzynarodowej konferencji w Kopenhadze poświęconej rynkowi elektronicznej komunikacji. Oprócz tego co miesiąc spotykamy się na śniadaniach biznesowych oraz organizujemy imprezy branżowe, jak ICT & Multimedia Event, która ponownie odbędzie się już w końcu tego roku.”- dodaje.

Hub Club  Śląski Klaster ICT i Multimediów to nowatorska inicjatywa Rudzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości, który jest administratorem klastra. Pierwszy na Śląsku klaster tego typu zrzesza jednostki nauki oraz firmy z branży ICT i multimedialnej, wspólnie pracujące nad wytworzeniem nowej wartości śląskiego rynku innowacji. Powstał dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 -2013.

Nazwa klastra nawiązuje do jego misji. Hub, czyli rozdzielnik USB jest narzędziem umożliwiającym niezależne działanie wielu urządzeń/obiektów jednocześnie. Zapewniając przepływ informacji oraz wspólną platformę, pozwala na przyspieszenie lub ułatwienie procesów. Podobnie klaster zapewnia przestrzeń do pracy oraz przestrzeń porozumienia zarówno między samymi jego aktorami, jak i przedsiębiorcami z branży z całego świata. Propagując nawiązywanie kontaktów biznesowych oraz wymianę doświadczeń i idei podczas spotkań i konferencji, Śląski Klaster Multimedialny jest więc podobną do huba platformą współpracy. Słowo club definiuje elitarny charakter instytucji, w której członkostwo jest synonimem innowacyjności i przedsiębiorczości firmy.

Wysiłek zainwestowany we współpracę w klastrze przynosi szybsze i większe korzyści niż ten sam wysiłek włożony w samodzielną pracę. Łączenie zasobów i kompetencji jest szczególnie istotne w przypadku ekspansji i promocji na rynkach międzynarodowych, które wymagają większych nakładów finansowych, a które często są niedostępne dla  pojedynczego przedsiębiorstwa.

Żeby dołączyć do HubClub i korzystać z możliwości rozwoju w inspirującym środowisku, wystarczy podpisać Deklarację przystąpienia do klastra, znajdującą się na naszej stronie internetowej www.hubclub.pl.

 

Dołącz do nas!

Biuro HubClub

Śląskiego Klastra ICT i Multimediów
ul.Karola Goduli 36
41-703 Ruda Śląska
tel.: (+48) 032 342 22 30 w.105
e-mail: office@hubclub.pl

Leszek Jastrzębski
Menadżer Klastra ds. rozwoju
Tel. +48 603 114 474

Sonia Dors
Menadżer Klastra ds. projektów
Tel. +48 690 346 701