Nowa edycja Go to Brand - ogłoszono konkurs

1 Marzec 2019

Od 25 lutego 2019 r. będzie można składać wnioski w nowym konkursie w ramach poddziałania 3.3.3 Go to Brand. Uwaga - dokonano istotnych zmian w zakresie możliwości wyboru wydarzeń i rynków docelowych w stosunku do wcześniejszych naborów.

Termin składania wniosków mija 4 kwietnia 2019 r.

Poddziałanie 3.3.3 POIR adresowane jest do polskich MŚP, które chciałyby skorzystać ze wsparcia finansowego na promocję swych produktów i usług za granicą. 

W nowym konkursie nie ma zamkniętych list wydarzeń, na ktorych firmy powinny zorganizować swoje stoisko lub misję. Nie ma również krótkich list rynków priorytetowych, określanych oddzielnie dla każdej branży. 

 

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

  • na udział w targach, wystawach, misjach gospodarczych lub konferencjach zagranicznych i na dodatkowe działania promocyjne,
  • na sfinansowanie kosztów usługi doradczej, dzięki której dowiesz się jak wypromować Twoją firmę za granicą.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, które mają siedzibę lub oddział na terenie Polski, i reprezentują branżę o wysokim potencjale konkurencyjnym i innowacyjnym, w tym branżę IT.

Ile możesz otrzymać?

Możesz otrzymać maksymalnie 430 280 zł. Całkowity koszt projektu musi zamknąć się w kwocie 1 000 000 zł. Wsparcie wyniesie do 85% wartości projektu, co oznacza, że Twój wkład to co najmniej 15% całkowitego kosztu projektu.

Jak aplikować?

Należy złożyć wniosek między 25 lutego 2019 r. a 4 kwetnia 2019 r. Wszystkie dokumenty związane z konkursem, w tym np. instrukcję wypełniania wniosku, znajdziesz na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:

  • www
  • lub telefonicznie we wtoreki w godzinach 10:00-12:00 na nr tel. 22 432 89 37.