Politechnika Śląska członkiem Śląskiego Klastra ICT i Multimediów Hub Club

26 Styczeń 2017

Politechnika Śląska to najstarsza uczelnia techniczna w regionie i jedna z największych w kraju. Powstała w 1945 roku jako zaplecze naukowo-dydaktyczne dla najbardziej uprzemysłowionego okręgu w Polsce i jednocześnie jednego z bardziej zindustrializowanych obszarów w Europie – Górnego Śląska. Przez ponad 70 lat dotychczasowego funkcjonowania stanowi istotną instytucję życia publicznego i pełni szczególną rolę kulturotwórczą i opiniotwórczą zakorzenioną w regionie.

W 15 jednostkach – na 13 wydziałach, w kolegium i jednym centrum naukowo-dydaktycznym Politechniki Śląskiej – prowadzone są obecnie 54 kierunki studiów i blisko 200 specjalności, które obejmują cały zakres działalności inżynierskiej. Większość wydziałów jest zlokalizowanych w Gliwicach, ale uczelnia jest również obecna w Katowicach, Zabrzu i Rybniku. Aktualnie Politechnika Śląska kształci 23 tys. studentów, w tym ok. 17 tys. na studiach stacjonarnych. Do tej pory wypromowano ponad 180 tys. inżynierów.

Absolwenci uczelni nierzadko zajmują stanowiska kierownicze, dyrektorskie oraz wysokie pozycje w korporacjach przemysłowych, czego dowodzą liczne rankingi prowadzane przez niezależne ośrodki badawcze. Bogata oferta dydaktyczna i wysoka jakość kształcenia sprawiają, że Politechnika Śląska od lat należy do ścisłej czołówki polskich uczelni technicznych. Swoją silną pozycję potwierdza dorobkiem naukowym i dydaktycznym wybitnych specjalistów oraz licznymi sukcesami na skalę ogólnopolską i międzynarodową.

Politechnika Śląska jako prestiżowy, europejski uniwersytet techniczny prowadzi innowacyjne badania naukowe i prace rozwojowe, kształci wysoko wykwalifikowane kadry na rzecz społeczeństwa i gospodarki opartych na wiedzy, a także aktywnie wpływa na rozwój regionu i społeczności lokalnych. Uczelnia przez ciągłe doskonalenie procesów i organizacji jest także przyjaznym oraz otwartym miejscem pracy i rozwoju społeczności akademickiej.

To właśnie na Politechnice Śląskiej rodzą się nowe pomysły i rozwiązania, które pozwalają na realizację wielostronnej współpracy naukowej w wielu istotnych dla gospodarki dziedzinach i sprawiają, że uczelnia jest aktywnym graczem w zakresie innowacji i nowych technologii, niezbędnych w gospodarce opartej na wiedzy.