Umowa Partnerstwa Śląskiego Klastra Multimedialnego podpisana!

16 Styczeń 2013

Umowa Partnerstwa Śląskiego Klastra Multimedialnego, która została podpisana 15 stycznia 2013r., jest wyrazem gotowości do współpracy i woli wspólnego działania przedsiębiorców i środowisk naukowych w województwie śląskim.
Powołuje do życia Śląski Klaster Multimedialny, który powstał dzięki zaangażowaniu w jego budowę przedsiębiorców, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach oraz wsparciu władz miasta i regionu.

Klaster kreuje nowe możliwości rozwoju gospodarki regionu.Jest również doskonałym narzędziem do podjęcia wspólnych innowacyjnych działań w obszarze ICT i multimediów.W klastrze wiedza przepływa szybciej i efektywniej. Dzieje się tak dzięki wykształcaniu się nieformalnych powiązań międzyludzkich, które następnie stają się kanałami przepływu wiedzy i informacji. Wspólne  działania, jak pokazuje praktyka, przynoszą przedsiębiorstwom wymierne korzyści. Łączenie zasobów i kompetencji w ramach klastra buduje potencjał zarówno samego klastra jak również jego członków. Jest to szczególnie istotne w przypadku ekspansji i promocji na rynkach międzynarodowych, które wymagają większych nakładów i kompetencji, a które często są niedostępne dla  pojedynczego przedsiębiorstwa.

Inicjatorem utworzenia tej innowacyjnej sieci współpracy jest Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości, który w zeszłym roku pozyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  na realizację projektu „Innowacje Śląska -utworzenie, promocja i rozwój Śląskiego Klastra Multimedialnego”. Dzięki temu Śląscy przedsiębiorcy i naukowcy, tworzący klaster, wzięli udział  w wizytach studyjnych w Danii i Szwecji, które wg badań Komisji Europejskiej są liderem wśród krajów UE pod względem wyników innowacyjności. Dzięki tym wizytom zostały nawiązane kontakty gospodarcze z Inkubatorem Przedsiębiorczości w Malmo z Inkubatorem Przedsiębiorczości działającym przy prestiżowym Uniwersytecie  IT w Kopenhadze oraz Klastrem 55°, największym klastrem ICT w Europie. Co więcej, członkowie klastra mieli okazję wysłuchać rad i sugestii menedżera największego klastra ICT w Europie Micaela Gustafssona, który w zeszłym rokuotrzymał nagrodę najlepszego menadżera klastra w Europie.

Podjęte działania przyczynią się do zwiększenia rozpoznawalności Śląska na arenie międzynarodowej  i spowodują, że potencjał gospodarczy naszego regionu będzie bardziej widoczny.