Członkowie klastra

Nbit Sp.z o. o.

Firma Nbit Sp.z o. o. powstała w 2004 w  Piekarach Śląskich i jest realizacją marzeń i ambicji dwóch osób: Jarosława Jenczmionki i Ireneusza Popendy.

Rozpoczęliśmy działalność w małej siedzibie, w gronie kilku   współpracowników.  Rzetelność i ciężka praca opierająca się na sprzedaży i wdrożeniach oprogramowania , przyniosła oczekiwany i zasłużony sukces .

Politechnika Śląska

Politechnika Śląska to najstarsza uczelnia techniczna w regionie i jedna z największych w kraju. Powstała w 1945 roku jako zaplecze naukowo-dydaktyczne dla najbardziej uprzemysłowionego okręgu w Polsce i jednocześnie jednego z bardziej zindustrializowanych obszarów w Europie – Górnego Śląska. Przez ponad 70 lat dotychczasowego funkcjonowania stanowi istotną instytucję życia publicznego i pełni szczególną rolę kulturotwórczą i opiniotwórczą zakorzenioną w regionie.

Śląski Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

Śląski Klaster Multimedialny to jeden z wyrazów naszej misji, którą jest tworzenie sprzyjających warunków do powstawania i rozwoju przedsiębiorstw o innowacyjnym charakterze działalności, poprzez zapewnienie im pełnego wsparcia.

JAK WSPIERAMY INNOWACJE?
Infrastruktura dla biznesu
Nasza siedziba mieści się w nowoczesnym biurowcu (pow. ponad 4 800 m²) z pełnym zapleczem biurowo magazynowym.

Stanusch Technologies S.A.

Jesteśmy innowacyjnym przedsiębiorstwem zajmującym się pracami badawczo-rozwojowymi nad wykorzystaniem sztucznej inteligencji w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Prowadzimy projekty związane z przetwarzaniem języka naturalnego (NLP – Natural Language Processing) oraz semantycznego wyszukiwania informacji (WEB 3.0).

 

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Od prawie 45 lat Uniwersytet Śląski zaspokaja potrzeby edukacyjne społeczeństwa, kształcąc specjalistów w wielu dyscyplinach, w zakresie nauk przyrodniczych, technicznych, ścisłych, humanistycznych oraz społecznych.
 

Vermont

Jesteśmy grupą wykwalifikowanych specjalistów IT, absolwentów Politechniki Śląskiej. Specjalizujemy się w outsourcingu usług informatycznych dla MSP. Misją naszej firmy jest budowa sprawnych i niezawodnych systemów informatycznych, które wspomogą naszych klientów w ich rozwoju.Wdrażamy nowe rozwiązania oraz nadzorujemy istniejącą infrastrukturę informatyczną. Działania te mają na celu zwiększenie wydajności funkcjonującego w firmie systemu informatycznego oraz wzrost bezpieczeństwa przetwarzanych i gromadzonych tam danych.

Strony