ICT & Multimedia Event - Innowacyjne rozwiązania w usługach publicznych

12 czerwca 2013r.

12 czerwca br. w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach odbyło się wydarzenie pod nazwą ICT & Multimedia Event Innowacyjne rozwiązania w usługach publicznych zorganizowane przez Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o i Śląski Klaster Multimedialny HubClub przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego i Uniwersytetem Śląskim w Katowicach.

ict_multi4_400.jpg
ict_multi3.jpg

Wydarzenie zgromadziło ponad 120 osób w tym prezydentów, burmistrzów, sekretarzy gmin i powiatów województwa śląskiego oraz prezesów i dyrektorów  jednostek świadczących usługi publiczne. Uroczystego otwarcia wydarzenia dokonał Wicemarszałek Województwa Śląskiego Mariusz Kleszczewski, który mówił m.in. o wysokim potencjale naszego regionu i szansach rozwoju innowacyjnej gospodarki. Rafał Biegański z Wydziału Rrozwoju Regionalnego przedstawił informacje na temat przyszłego okresu programowania, priorytetów i celów, na które będą przeznaczone środki unijne. W przyszłej perspektywie 2014-2020 wg Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na badania i rozwój ma przypaść aż 8 mld euro a na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w regionach niemal 5 mld euro.

Dwudziestu czterech członków Klastra HubClub w trzech panelach tematycznych zaprezentowało innowacyjne rozwiązania ICT i multimedialne dla sektora publicznego z zakresu zarządzania, komunikacji, edukacji oraz promocji. Ilość gości potwierdziła zainteresowanie nowoczesnymi rozwiązaniami w tej dziedzinie.Uczestnicy mogli po obejrzeniu prelekcji zapoznać się z nimi praktycznie na stoiskach wystawienniczych firm. Innowacyjność i bogata oferta przedsiębiorstw spotkała się z dużym zainteresowaniem sektora publicznego i nieukrywaną nutką podziwu.

- Na Śląsku działa ponad jedenaście tysięcy firm w sektorze IT i multimedialnym a na wyższych uczelniach kształci się ponad siedem tysięcy studentów - wyjaśnia prezes Inkubatora, Joanna Sochacka. – Jest to ogromny potencjał do współpracy i wzrostu. Dlatego też poprzez swoją aktywność klaster tworzy warunki do budowy projektów komercjalizacji nowoczesnych technologii, jest ośrodkiem talentów IT i miejscem spotkania nauki i biznesu - deklaruje.

large_hub111_1.jpg

 

Nowatorskie podejście do biznesu

HubClub Silesian Multimedia Cluster to nowatorska inicjatywa Rudzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Pierwszy na Śląsku Klaster tego typu zrzesza jednostki nauki oraz firmy z branży ICT i multimediów, wspólnie pracujące nad wytworzeniem nowej wartości śląskiego rynku innowacji. Współtworząc projekt innowacyjnej usługi oraz produktu tzw. aktorzy klastra, budują silną gospodarczo markę regionu oraz rozwijają własne kompetencje i możliwości rozwoju na globalnym rynku usług związanych z technologią informacji. Powołanie klastra ma na celu ułatwienie transferu wiedzy między środowiskiem akademickim i biznesowym oraz propagowanie rozwoju przedsiębiorstw w globalnej branży IT, opartego na konstruktywnej konkurencji.

- Budując markę przedsiębiorców ICT Śląski Klaster Multimedialny HubClub ma szansę stać się jednym z największych klastrów ICT w Polsce - podkreśla Joanna Sochacka z Rudzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości.

large_hub222_0.jpg

 

 

HubClub dla najlepszych

Nazwa klastra nawiązuje do jego misji. Hub, czyli rozdzielnik USB jest narzędziem umożliwiającym niezależne działanie wielu urządzeń/obiektów jednocześnie. Zapewniając przepływ informacji oraz wspólną platformę, pozwala na przyspieszenie lub ułatwienie procesów. Podobnie klaster zapewnia przestrzeń do pracy oraz przestrzeń porozumienia zarówno między samymi jego aktorami, jak i przedsiębiorcami z branży z całego świata. Propagując nawiązywanie kontaktów biznesowych oraz wymianę doświadczeń i idei podczas spotkań i konferencji, Śląski Klaster Multimedialny jest więc podobną do huba platformą współpracy. Słowo club definiuje elitarny charakter instytucji, w której członkostwo jest synonimem innowacyjności i przedsiębiorczości firmy. Misja klastra zawiera się więc w świeżym podejściu do biznesu opartym na konstruktywnej konkurencji i propagowaniu innowacji.

Dlaczego warto?

Ponieważ HubClub jest „bramą na świat” i otwiera nowe rynki zbytu. Potencjalni kontrahenci szybciej dotrą do oferty firmy partnerskiej, ponieważ klaster działa na podobnej zasadzie jak „galeria handlowa”, skupiająca najlepsze i różnorodne marki. Szukając rozwiązania klient łatwiej znajdzie najbardziej korzystny dla niego produkt w klastrze, aniżeli wśród rozproszonych w regionie lub kraju firm czy uczelni. Duża liczba skupionych przedsiębiorstw ICT i multimedialnych umożliwia również przygotowanie wspólnie kompleksowej i optymalnej dla klienta usługi lub produktu, łączącej kompetencje zarówno firm jak i uczelni. Wspólna promocja oferowanych usług w ra­mach klastra jest dużo tań­sza i przynosi szybsze efekty, na rynku krajowym jak i międzynarodowym.

Nowe rynki zbytu

Klaster współtworzą przedstawiciele sektora nauki, jak renomowany Uniwersytet Śląski w Katowicach, sektora otoczenia biznesu – w tym Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. oraz biznesu, w szczególności firmy z branży IT i szeroko rozumianych multimediów. HubClub jest inicjatywą otwartą na nowych członków. Aktywnie wspiera innowacyjną aktywność przedsiębiorstw. Zorganizował wizyty studyjne wraz z seminariami w Danii i Szwecji. Współpracuje z największym klastrem ICT w Europie „Cluster 55”z siedzibą w Szwecji. Członkowie Śląskiego Klastra Multimedialnego wzięli udział w targach innowacyjnych technologii w Hanowerze CeBIT 2013, najważniejszej ogólnoświatowej imprezie wystawienniczej branży ICT. Klaster umożliwił również promocję ich oferty na targach IT Japan Week w Japonii oraz międzynarodowej konferencji w Kopenhadze poświęconej rynkowi elektronicznej komunikacji.

Jakie masz korzyści jako HUB CLUBOWICZ?

Przede wszystkim jesteś bardziej widoczny i korzystniej postrzegany zarówno na rynku krajowym jak i międzynarodowym, ponieważ prezentujesz się przez pryzmat potencjału wszystkich firm i uczelni działających w klastrze.
Możesz uczestniczyć w organizowanych eventach i spotkaniach biznesowych w konwencji „Pitch &Match”, podczas których masz możliwość zaprezentowania produktów i usług przed klientami sektora publicznego i prywatnego.
Możesz brać udział w organizowanych przynajmniej raz w miesiącu śniadaniach biznesowych klastra, podczas których przedstawisz swoją firmę, nawiążesz nowe kontakty, wymienisz rekomendacje, powiesz czego potrzebujesz w aktualnym czasie.
Możesz uczestniczyć w szkoleniach prowadzonych przez wykwalifikowanych i renomowanych trenerów.
Możesz brać udział w międzynarodowych imprezach typu „matchmaking” jak np.: Brokerage Event w Szwecji i zaprezentować swój produkt przed światowymi liderami IT i multimediów
Masz zapewnione bezpłatne doradztwo w zakresie pozyskiwania funduszy UE na rozwój i na bieżąco będziesz informowany o ogłaszanych konkursach i programach na przyszłość.
Masz dostęp do kadry naukowej Uniwersytetu Śląskiego oraz innych renomowanych uczelni z województwa Śląskiego, z którymi możesz budować innowacyjne projekty.
Masz dostęp do kontaktów międzynarodowych w branży w ramach współpracy z klastrami z branży ICT w Europie, w tym do największego klastra ICT w Europie: Cluster 55 ze Szwecji, który jest naszym partnerem i patronem.
Otrzymujesz bieżące informacje o atrakcyjnych wydarzeniach w branży.
Możesz brać udział we wspólnych projektach promocyjnych takich jak: targi w kraju i za granicą, konferencje, wystawy oraz inne wydarzenia branżowe.
Możesz uczestniczyć w organizowanych wyjazdach szkoleniowo – integracyjnych członków klastra.

Żeby dołączyć do HubClub i korzystać z możliwości rozwoju w inspirującym środowisku, wystarczy podpisać Deklarację przystąpienia do klastra, znajdującą się na naszej stronie internetowej www.hubclub.pl.

Relacja z wydarzenia:

 

Mapka: