Geneza Klastra

Współczesna branża multimediów to nie tylko wysokie, a zatem drogie, technologie, ale przede wszystkim nieustający transfer wiedzy i technologii. Ścisłe partnerstwo pomiędzy sferą nauki i biznesu charakteryzuje wszystkie udane projekty technologiczne.

Według Ministerstwa Gospodarki badania nad innowacyjnością przedsiębiorstw przeprowadzone w ramach Community Innovation Survey w państwach UE dowiodły, że najwięcej interakcji i współpracy zachodzi między elementami systemu innowacyjnego na poziomie regionalnym. Regionalne systemy innowacyjne, oparte głównie o transfer wiedzy w oparciu o bezpośrednie kontakty ludzi, wykorzystują przede wszystkim bliskość geograficzną, która jest kluczowym elementem funkcjonowania struktur klastrowych. Tworzenie i rozwój klastrów w regionie wiąże się z szeregiem zjawisk, które pozytywnie wpływają na konkurencyjność i innowacyjność gospodarki lokalnej.

Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku,  Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. pozyskał prawie milion złotych dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekt pn. "Innowacje Śląska - utworzenie, promocja i rozwój Śląskiego Klastra Multimedialnego".
19 stycznia 2012 roku Zarząd Województwa Śląskiego wybrał projekty do dofinansowania w ramach dwóch naborów: 01.03.00-118/11 oraz 01.03.00-119/11 - działanie 1.3. Transfer technologii i innowacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, w tym nasz projekt. Dzięki temu działanie Śląskiego Klastra Multimedialnego stało się możliwe.

W ramach projektu członkowie klastra wezmą udział  w wizytach studyjnych wraz z seminariami w Danii i Szwecji, prowadzonymi przez menadżerów największego klastra ICT w Europie. Przedsiębiorcy ze Śląska będą mogli nawiązać kontakty biznesowe z członkami klastrów skandynawskich, które wg badań Komisji Europejskiej są liderem wśród 27 krajów UE pod względem poziomu innowacyjności. Wezmą udział w targach innowacyjnych technologii w Hanowerze CeBIT 2013, najważniejszej ogólnoświatowej imprezie wystawienniczej branży ICT. W ramach projektu odbędą się  warsztaty w celu opracowania działań rozwojowych w nowym okresie programowania 2014+. Zakupiony zostanie sprzęt informatyczny i multimedialny dla realizowania pomysłów członków klastra, a tym samym stymulowania aktywności innowacyjnej firm. Dofinansowanie obejmuje także działania promocyjne. Wspólna promocja jest jednym z najczęściej podejmowanych obszarów współpracy, z której przedsiębiorstwa osiągają wymierne korzyści. Łączenie zasobów i kompetencji jest szczególnie istotne w przypadku ekspansji i promocji na rynkach międzynarodowych, które wymagają większych nakładów
i kompetencji, a które często są niedostępne dla  pojedynczego przedsiębiorstwa.

Członkowie - założyciele Śląskiego Klastra Multimedialnego:

  • sektor nauki - Uniwersytet Śląski w Katowicach,
  • sektor otoczenia biznesu – Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
  • sektor biznesu -  przedsiębiorstwa: ARTMEDIALE, CodePill Sp. z o.o., F.H.U. VERMONT, INTERSIEĆ , IT master, Stanusch Technologies S.A.

Inicjatorem działań jest Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości, który od samego początku dąży do aktywnego wspierania przedsiębiorców i umożliwiania im udziału w atrakcyjnych inicjatywach. Ideą stojącą za podjęciem inicjatywy Śląskiego Klastra Multimedialnego jest stworzenie warunków do rozwoju nowoczesnych technologii multimedialnych.

Jesteśmy przekonani, że aktywne uczestnictwo w Śląskim Klastrze Multimedialnym umożliwi jego członkom nawiązanie bliskich, partnerskich relacji, których efektem będzie wiele wspólnie zrealizowanych pomysłów.

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!
DOŁĄCZ DO NAS!